**********************************************
Deze site is er sinds 1997 en mijn persoonlijke omstandigheden zijn natuurlijk behoorlijk veranderd.

Wij worden gestuurd door allerlei oorzaken waarvan de meeste niet in ons bereik zijn en de illusie hebben een vrije wil te hebben.
Wetenschappelijk is onderhand aangetoond dat het hebben van een vrije wil een nuttige illusie is die ons beschermt tegen nihilisme.

Vandaag ben ik langzaam weer terug waar ik begon en ik vind het zelf leuk om hier terug te kunnen kijken.
Tenslotte ben ik ben ik via allerlei providers sinds 1997 aan het schrijven geweest en nu hoeft dat niet echt meer.
Toch vind ik het opnieuw leuk om hier wat bezig te zijn. In 1997 was ik 48 en inmiddels nu 72.
10 januari 2022 heb ik zoveel mogelijk oude links bijgewerkt ook omdat de website verhuisd is.
Het kostte tijd om alle links na te kijken, te veranderen waar nodig en te testen op goede werking.
Ik ga er van uit dat het meeste bijgewerkt is nu
10 januari 2022

Voor mijn voormalige bibliotheek die bij mij thuis niet meer bestaat en wel online nog:

vroegere bibliotheek nog wel online

 
Paul

**********************************************

Blissiness.nl of PaulSpauwen.nl
<+++> Pre-PaulSpauwen.nlPaul Spauwen on Facebook

Nieuw gastenboek - schrijfplek - responsplek

Overzicht van web bladzijden Paul Spauwen

English: the The English webspace is more actual

A very old webspace once:)

Good life, good death * Jewelheart.nl * Centrum ontmoeting in levensvragen * Nijmeegse vrijwilligerscentrale
* practice recipe for liberation of the negative

 
--->
11 november 2009 Deze site is sinds vandaag weer toegankelijk om te wijzigen en te bewerken.

29 november 2005 toegevoegd:

De capaciteit om anderen te helpen, bij te staan en te ondersteunen is altijd in ons hart, deze hangt niet af van welke stemming dan ook
Deze capaciteit heeft niets nodig behalve nu aanwezig zijn en een groot gevoel van inlevingsvermogen...
We komen allemaal op deze aarde met deze capaciteit binnen in ons.
Ik ben altijd verwonderd over mensen die deze capaciteit gedurende werkelijk elk moment van hun leven gebruiken.

Groeien in een vreesvrije defensievrije door intuitie en invoelende ervaring met wederzijdse compassie altruisme genegenheid spiritueel aarde gemeenschap in communie.
Werkelijk respecterende en respect krijgende leiders zijn vrij van binnen en van buiten, hebben geen lijfwachten nodig, alleen een lach met heel hun hart en inspiratie door compassie.
Agressie wordt weer aggredior [klassiek latijn] in de eenvoudige eerste betekenis: naar iemand gaan [zonder gevoelens van vrees etc.] om te onmoeten.
Dat zal steeds minder tijd nodig hebben voordat het werkelijkheid is...

Blissiness Blissiousness Bliss internet space

Reflectie op het zelf is menselijk en reflectie op het Zelf is pure stilte

Het enige bewegende dat je voelt is de stroom naar binnen [vloed] en de stroom naar buiten [eb] van je ademhaling, zoals vloed en eb van de oceaan
althans de heen en weer gaande continue beweging van het zeewater


Love is the never ending Source in all People

Daily and weekly 'moves' in Consciousness : not permanent staying; just clarifying

H4>Nederlandstalige Blissiness internetruimte <<<--->>>Bliss-I-ness Space in English language
Deze internetruimte is steeds veranderend, dynamisch evoluerend, ademend levend, nooit klaar eindigend, voortdurend transformerend, nooit perfect...

wel er helemaal voor gaande en totaal: net als ik:)

[Paul's Cable Web: first homepage] or [Blissiness Web] or [Motor T100 Bonneville] >>>Email: blissiness@gmail.com


De meeste links in deze internetruimte: nog niet vertaald helaas:) alleen deze eerste pagina
Toch is dat geen ramp; op de eerste pagina [vertaald al] staat de samenvatting van de website zo ongeveer...

Verder probeer ik me er van bewust te zijn dat in het algemeen mensen 'moeilijke woorden' gebruiken, waarvoor
prima gelijkwaardige woorden in het Nederlands bestaan.
Ook ik maak me onnadenkend lees niet bewust vaak hieraan schuldig; deze pagina's moeten daarop ook nog nageplozen worden eens:).

Advaita - Nondualiteit - Ape - Thich Nath Hanh - Now and Here:) - Nu Hier:) - So much!!! - Alienation - Space - Transforming - The-gap - Service


Blis s-I-ne ss ~ Vr ede ~ K almt e Santosham (Tevredenheid)
Santosham (Tevredenheid) Peace (Vrede) Zhine (Kalmte) Equanimity (Gelijkmoedigheid) is + zijn
beter dan Joy (vreugde) - Extacy (extase)...
Balance equilibrium in het midden blijven van uitersten, centeren in je Ingrond Zelf:
aandachtig zijn bewustzijn aanwezig zijn is altijd hiernu.Maya op 29 juli 2005

Het grote Geheim [the big SECRET] : a computer , an engin, your consciousness, electricity etc.

All daily and weekly hints and [no]thoughts in the sense they are impermanence coming in the permanence of Consciousness Self:

Dagelijkse en weeklijkse gedachten: niet blijvend wel verduidelijkend

Transient nature of all

identification Atma and Brahman is the path-way-life leading to


Atman: the real Self in everybody

meditation of the week 06072005: Become Your Own Inner Guide

Niet in gedachten van gisteren en verleden, morgen en toekomst, noch in zorgen en illusies van het heden...
Ookal probeer je in het gisteren te zijn of in het morgen; helaas het gebeurt toch altijd NU: waarom dan niet in het ECHTE NU aandachtig aanwezig zijn:)
Nee Hier en Nu ben je steeds met elke INademing OPNIEUW fris; met de bereidheid met elke UITademing het OUDE GELEEFDE achter je te laten.
Deze eeuwige transformatie is het enige wat IS; deze nooit aflatende verandering IS je leven altijd hier en nu...
Er is echt niets meer dan DAT wat IS ZELF...

July 1

There is a tendency to interpret renunciation as merely giving up worldly attachments.
Renunciation truly means attaining perfect equanimity. People may criticize you or praise you,
take them both with a sense of equanimity. One may try to harm you while another may try to do you a good turn;
treat both situations with equanimity. In one business venture, you may incur a loss while in another you may make a profit;
treat them both alike. Equanimity is the hallmark of yoga (spiritual attainment).

- BABA
----------------------------------
June 29

What is realization?
The moment you see your inner beauty and are so filled with it that you forget all else,
you are free from all bonds;
you know that you are all Beauty, all Glory, all Power;
the reflection of Shivam (God) in the mirror of Prakruthi (nature) is Jiva (the individual).

- BABA
----------------------------------
June 26

My mind withdrew its thoughts from experience, extracting itself from the contradictory throng of sensuous images,
that it might find out what that light was wherein it was bathed....And thus, with the flash of one hurried glance,
it attained to the vision of That Which Is. – Saint Augustine

Even when we are not speaking or acting, most of us find that our mind still goes on working
– thinking, daydreaming, planning, worrying, eating up precious energy that should be going to the body to maintain health.
In a sense, our mind is in overdrive all the time. But when we have learned to meditate,
we can actually shift the mind out of overdrive and down into fourth gear, then to third, to second,
and eventually to first. We may even learn how to put our mind into neutral and park it for a while by the side of the road.
When we can do that, a much higher faculty – which the Hindu and Buddhist mystics call prajna, “wisdom,”
– comes into play. Then we will find that we see deep into the heart of life, with fathomless patience at our disposal.
When we have learned to park the mind even for a short period, so much vitality is conserved that every major system
in the body gets a fresh lease on life.

----------------------------------
Do not think that only those who worship a picture or image with pompous paraphernalia are devotees.
Whoever walks straight along the moral path, whoever acts as he speaks and speaks as he has seen,
whoever melts at another's woe and exults at another's joy is a devotee, perhaps a greater devotee.
It is Bhakthi (devotion) that makes the prayer reach God, not the festoons, the fanfare,
the heap of flowers or the feast offerings.

- BABA

-----------------------------------
It is the mind which makes or mars a man. If it is immersed in things of the world,
it leads to bondage; if it treats the world as but temporary, then by that Vairaagya (detachment)
it becomes free and light. Train the mind not to get attached to transient things of the world.
Do not hold before it the tinsels of worldly fame and riches;
lead it towards the lasting joys derived from the divine spring inside you.
The mind itself will then become the Guru, for it will lead you to the goal, having tasted the sweetness of Shravana,
Manana and Nidhidhyaasana (listening, recapitulating and internalizing).

- BABA
-------------------------------------
Pijnlijke dingen ontwijken we graag, het mooie willen we behouden.
Goed en kwaad zijn beide in ons allen aanwezig; hoe zouden we het anders kunnen herkennen en benoemen?
Alleen dat wat in je ervaringswereld te vinden is, kun je kennen.

Toch overheerst schijnbaar in de wereld het kwade; dat heeft zo zijn reden vermoed ik.
We zijn zo hard bezig het kwade te verdringen dat we geen tijd overhouden om het goede te koesteren.
Dus maken we ons veel zorgen om het kwaad en dragen we dat met ons mee; bewust of niet.

De vermoedelijke reden is dat we het slechte , het kwade niet kunnen zien als 'leer' - momenten.
Indien we het kwade en het slechte doorzien en ervaren als leermomenten, is de angel eruit en hoeven we het
niet langer met ons mee te dragen: bewust of onbewust doet er dan niet meer toe.
Het is doorleefd en gezien en uitgeschakeld en gedumpt als niet noodzakelijk zijnde...

Samengevat: wordt het kwade en boze en slechte als leermoment doorleefd en ervaren dan is het
Geen blijvende zaak die sluimert in ons waakbewustzijn noch dragen we het mee in onze dromen.
Noch is het verborgen in ons onderbewuste...
Het is gewoon begrepen , opgelost , geintegreerd.

Uiteindelijk kan de kwestie aan de orde komen betreffende 'schuld' en dergelijke opvattingen...
Er zijn maar twee soorten mensen: zij die 'weten' en zij die dat 'weten' vergeten zijn of verloren hebben...
Zij die 'weten' , handelen op grond van hun ervaringen spontaan juist en moeiteloos naar behoeven van wat noodzaak is en
hebben nauwelijks de behoefte om anders te handelen....

Zij die 'in onwetendheid verkeren' , kan geen 'schuld' aangerekend worden...; gewoon omdat ze niet weten....
Hun tekortkomingen zijn geen tekortkomingen maar gebaseerd op 'onwetendheid'.
Ik kan hier gerust aan toevoegen: mensen die ontwaakt en wakker zijn over het feit dat we allemaal puur bewustzijn zijn, 'weten'.
Of je nu nog leeft vanuit je 'begrenzingen' of dat je er aan voorbij bent door voldoende ervaringen ermee...
doet er nu niet meer toe: eens ontwaakt is voorgoed ontwaakt of spiritueel herboren.

Het Onze Vader zegt hierover:
En vergeef ons onze 'schuld' zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Ik voeg toe: [zo] als we onszelf kunnen vergeven, kunnen we uiteidelijk ook anderen vergeven....

De eerste vraag uit de katechismus is nu ook duidelijker geworden....
Waartoe zijn we op aarde?
Wij zijn op aarde om het geheel van BEWUSTZIJN in bijna 6 miljard mensen en de wereld te dienen ofwel helpen er te zijn,
en daardoor HIER en NU en in het HIERNAMAALS [als we als onstoffelijk bewustzijn aanwezig zullen zijn...]
gelukkig te zijn.
Wij weten allemaal dat echt geluk in ons zit vanaf onze geboorte en dat als wij 'anderen' helpen we ook ons zelf helpen...
Als we 'anderen' tekort doen we eigenlijk onszelf tekort doen...
En dat geldt voor alle doen en niet doen op de momenten dat het voorkomt en juist is of juist niet....
De clou is dat er een bewustzijn is , waaraan we allemaal deel hebben...
Als er 'kwaad' bestaat , is het in ieder vanons aanwezig, hoe zou je het anders herkennen en kunnen benoemen ook?:)
Dus Sarte's de 'ander' is het kwaad, snijdt geen hout.
Goed en kwaad zijn relatief; worden door iedereen 'herkend' als je er mee bekend bent anders niet...
Iemand die van geen kwaad bewust is, is gelijk aan een 'onwetende'.
Iemand die 'weet', kent goed en kwaad als relatieve verschijnselen in de wereld...
Wat vandaag voor de een goed is, is morgen voor de ander kwaad enz.
Kort en goed: we zijn allemaal zichtbare manifestaties van het zelfde pure bewustzijn dat HIER EN NU aandachtig aanwezig is...
'Afgescheidenheid' van elkaar als deelhebbend aan dit pure bewustzijn, los staan van elkaar is een illusie....
Elke seconde vernieuwt zich de inhoud van al dat aanwezige bewustzijn in elk individu...
Wat verdoen we toch een hoop nutteloze tijd:).
En dat terwijl we individueel dat bewustzijn kunnen sturen van MOMENT tot MOMENT OPNIEUW door onze aandachtige keuze hier en nu....
Wees op je hoede en laat elke seconde het oude achter je om het nieuwe met open armen te ontvangen:).
Dat is leven in het hier en nu en in aandacht en aanwezig...
We hebben allemaal die keuze NU en HIER.
Genoeg erover nu....

Vandaag kan ik uit ervaring spreken; toch ben ik nog dezelfde maar nu 'zie ik alle neigingen' die mij 'gevormd' hebben tot wat ik ben:).
Er zijn impulsen of kortweg indrukken die van buiten komen via de 5 zintuigen (of 6), indrukken die van binnenuit komen,
indrukken van her-inneringen, dromen, dingen van gister en morgen en nog veel meer bronnen wellicht,
dat neemt niet weg dat elk individu (ondeelbaar geheel) op al deze indrukken kan reageren , respons geven of neutraal blijven.
Deze keuze is de vrijheid die elk mens heeft.
identificatie met en opgaan in die keuze ook.
Alles is bewustzijn, met een illusoire 'afgescheidenheid' of 'separateness' in het individu met zijn 'begrenzingen',
die het individu zich zelf heeft opgelegd middels zijn conditioneringen en vormingen gedurende het opgroeien.
Een volgroeid en heel mens ziet die 'begrenzingen' van vroeger weer wegvallen en ervaart de 'zin' ervan in het HIER en NU.
Als ervaren is dat discipline zo zijn nut heeft en ook voordelen, is het geen discipline meer maar eerder 'wijsheid' als keuze.
Eerst heb je grenzen nodig en een ego, eenmaal ervaren en volwassen kunnen die grenzen vrijwillig ook weer opgeheven worden.
Dat gebeurt vanzelf na veel ervaringen met eventueel vallen en weer opstaan....
Herhaling en nog eens herhaling totdat je alles los kunt laten en weer kan worden als een kind maar nu met ervaringen en wat wijsheid.
Een gerealizeerd mens leeft spontaan in die wijsheid, handelt, spreekt ernaar en IS aanwezig HIER en NU midden in de wereld nog.
Ja ja als de zoeker het zoeken opgeeft en loslaat, komt spontaan het gezochte bovendrijven: de zoeker ZELF als puur bewustzijn.

Wat vervolgens zich afspeelt is het besef dat alles verandert, transformeert BEHALVE het besef van bewustzijn ZELF.
De wereld van het waken , dromen en , slapen wordt een wereld waar maya gelijk is aan nirvana:)...
Ja sterker nog: stap uit die keten van 'gedachten' , concepten en ideeen; dat zijn maar hulpmiddelen...
Blijf in dat heldere bewuste aanwezig zijn en zie alles zich van seconde tot seconde , van inademing is leven,
naar uitademing is sterven en weer opnieuw, gebeuren, zich afspelen....................
Dit weten is alles wat er te weten valt; DAT is goddelijk bewustzijn zelf in alle mensen aanwezig....
Die eeuwige dans in het bewustzijn die wij leven noemen, in elk mens gebeurend...
Altijd weer fris en nieuw verschijnend....
Zie dat en je hoeft niets meer te weten of te zijn...
Alleen gewoon aanwezig zijn volstaat...

Is het niet wonderlijk dat elk moment opnieuw, bij elke inademing, in bewustzijn en vrijheid een keuze is,
een nieuw begin van het leven, een nieuwe schepping, een nieuw creatieve mogelijkheid , van binnen uit, van buitenaf...
Zie dat als goddelijke eeuwige transformatie zowel in het bewustzijn individueel als in het totaal van de mensheid.
Er valt niets te zoeken; alles is en was en zal zijn nu hier aanwezig...

Aandachtig aanwezig hier nu, niet naar buiten gericht [zintuiglijk 5 x], niet naar binnen gericht [introspectief of in gedachten]
precies in het midden tussen de buitenwereld en de binnenwereld aanwezig zijn met aandacht present...
Vrij van inhoud aanwezig zijn [wordt elke inademing vernieuwd] [en bij elke uitademing geleegd]...
Dat is Maya-Nirvana voorbij zijn...

MAYA is NIRVANA is GEDACHTENLOOS AANDACHTIG VERWIJLEN IN HET HIER EN NU en BLIJVEND zijn PUUR ZIJN... [Samahdi] [satchitananda]

Geoefend in dit ZIJN, kan men vanuit dit verwijlen toch midden in de wereld staan en talentvol creatief bezig zijn.

Ik ben tegelijk verbijsterd en verwonderd, Nu Hier, ziende dat ik uit de kringloop - keten van gedachten stap.
En Mijn wezen Zelf Her-herinner waarmee ik al geboren ben...
Dat ik het egoteische (red. blissiness) bewustzijn heb doorwrocht en doorzien en ontmaskerd [persona: geluid door een masker];
Kluisters van 'groeien' het gevangen zitten in die conditioneringen, mag ik achterlaten, spontaan weer zijn...
maar nu vanaf die andere oever van de rivier die leven heet; de boot met containers laat ik aan de oever ook.
Deze rivier kun je maar een keer oversteken:).
Ik weet nu dat ik sterf bij elke uitademing en weer geboren wordt bij elke inademing.
Ja dat is de werkelijkheid ; de enige; transparant gelegen onder dat wat ik voor waar aannam... in waken dromen slapen:)

Voortaan weet ik of ik slaap, of ik droom ,of ik waak, of dat ik alle drie voorbij ben...
Helder aanwezig altijd in het hier en nu is mijn wezenlijke Zelf.

De keten van gedachten is zo vluchtig dat ik mij daaraan niet langer vastklamp , noch mijn 'lot' eraanverbindt...
Ik zie nu helder dat ik zelf kies waar mijn aandacht gaat...
Neither destination, nor free will [Ramana Maharshi].

...en weer op nieuw hervonden heb dat oceanisch, kosmische zijnsbewustzijn, dat ik vanaf mijn geboorte mee krijg
Mijn gevangen zijn in de keten van gedachten is ten einde; nu ik vrijwillig kies waarheen mijn aandacht reikt...
Vrijheid blijft; discipline is geen discipline meer maar een diep verstaan van binnen ...
Een diep verstaan, een 'zeker' weten, dat geen weten is maar meer intuitie van het hart...
Tao mag het heten; het padloze pad, het pad zelf is gelijk aan het doel:)

Weinig kan de tevredenheid, de kalmte nog verstoren NU Hier de wolken die mijn heldere wezen bedekte, opgeklaard zijn...
Het is niet dat ik dat niet ken; het is meer dat het ingesneeuwd was op de grote zoektocht die men leven noemt.
Verlost ben ik uit gisteren en morgen, verlost ben ik uit gevangen zijn in gedachten, droom en zorgen...
Boeddha heeft zich jaren ingespannen , nadat hij uitgeput al zijn inspanningen achterzich laat,
begrijpt hij de realiteit van zijn oorspronklijke natuur...
Het levenspad heeft geen doel dan het pad zelf individueel te volgen.
Elk leven is bedoeld te doorzien dat men zich aan het geheel van het leven dienstbaar maken kan...
Niet mijn wil maar de noden van de wereld zien, geeft inzicht in het wezen van de weg, het pad de tao.

Blissiness

Welkom hier en nu Helder Bewustzijn,
Terwijl U leest , houdt U in gedachte Wie of wat dat IS die dit leest...
De realiteit zegt dat 'zowel U als Ik' ben waar adem of aandacht IS...
'Ik' ben dus 'ik' kan, als 'ik' wil ook denken, maar gewoon 'aanwezig zijn' volstaat hier en nu:).
U bent AANDACHT zelve...met elke inademing geboren wordend; met elke uitademing weer loslatend...
Om Namah Shivaya: ik buig tot U als AANDACHT, het eeuwige, het goddelijke in U...

Vrede en Stilte zij U hier en nu... Om Aum [gebaar met gevouwen handen, buigend naar Uw ZIJN].

Thich Nath Hanh zegt: Aandacht is als zonneschijn: 49 verzen om terug te keren naar het NU.

Vertaling van: Present moment, wonderfull moment; mindfulnessverses for daily living.

Nu is het nog een stap naar de aandacht aan het gegeven dat meer dan 6.000.000.000 [6 miljard] aandachtsvelden [bewustzijnsvelden],
manifestaties van bewustzijn in AANDACHT heel wat pure energie vertegenwoordigen:) Goddelijke energie...
Het is duidelijk wat er met al die aandacht-aanwezigheids-energie gebeurt in de wereld.
Vandaar dat Thich Nath Hanh benadrukt voor individuen vooral proberen te leven in aandacht en aanwezigheid [mindfulnessness].
Alleen als meer en voldoende individuen dit oppakken, verandert de wereld als geheel: een spirituele aandachtstransformatie...

Breakevenpoint komt wel als een bepaald percentage van de wereldbevolking dit voelt en realizeert in het gewone leven van alledag.
De Maya kalender doet een gooi naar die omslag in het jaar 2012.

Hier ben ik terug waar ik ooit gebleven was sedert 12 november 1971; maar de reis gaat verder nu:)
Tao: de weg zelf is het doel; meer is er niet:)^>>> van 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> bijna 56 >>>^
^>>> 1950 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1977 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2005 >>>^
^>>> werkelijk is de materiele uiterlijke vorm zo wisselend, transformerend zo snel...., toch denken we onveranderlijk te zijn:) <<<^

Wat onveranderlijk blijkt te zijn is in werkelijkheid onze aandacht, ons 'pure' bewustzijn zelf; zonder de inhoud bedoel ik nu


Einstein zegt materie en energie (licht) zijn in de zelfde ruimte aanwezig; maar OOK is er bewustzijn in aanwezig.
Bewustzijn in Kombinatie met materie is leven; valt materie terug tot 'stof' dan bijft het gescheiden van bewustzijn,
maar wel in de zelfde ruimte aanwezig.

Heel ver gaat het dat er in Tibet mensen wonen die overlijden en van wie men na 7 dagen alleen nog nagels en haren vindt.
Dit bewijst dat mensen 'lichtwezens'zijn en men zegt dat deze mensen het 'regenbooglichaam' bereikt hebben.
Deze mensen zijn spiritueel erg ver 'ontwikkeld' dan.


Toegevoegd kan nog worden dat aandacht als enige 'keuze' van moment tot moment 'gericht' kan worden in 'vrijheid'.

Wat is de bewegende geest [mind]? Wat is ons karakter in werkelijkheid?

Een stroom van gedachten in BEWUSTZIJN, een stroom van emoties...

Een 'keten' van gedachten veroorzaakt de 'illusie' die we 'tijd' plegen te noemen...gister en morgen en vandaag...
Geen gedachtenstroom; geen tijdsverschijnsel... alleen hier en nu...

Daarnaast veroorzaakt het gegeven van een 'tijdelijk' lichaam het idee van 'ruimte'.
Het duo ruimte-tijd bestaan vervolgens samen in het bewustzijn in actie, in beweging.

De 'keten' of stroom van de gedachten met zijn openingen die we over het hoofd zien; ook in diepe slaap,
wekt zodoende het idee 'tijd-ruimte' in ons bewustzijn en dus de illusoire maya wereld.

Eigenlijk is het juister om te zeggen dat wij 'in bewustzijn zijn' als we ademen;
dat ons lichaam 'uit het bewustzijn' is als we de laatste adem hebben uitgeblazen...

Heb je enig idee van wat je volgende gedachte zal zijn? je volgende emotie... etc...?

Niets is zo onvoorspelbaar als de stroom van onze gedachten en emoties in het 'actieve' BEWUSTZIJN...

' Onze bewegende geest is werkelijk zo 'leeg-vliedend', vluchtig, voorbijgaand, vergankelijk, vervliegend, oppervlakkig enz. net als in een droom ook...
Het is wat anders als we even een gedachte uitspreken en zo iets manifesteren, bewerkstelligen naar buiten:).

Weet je dat 'gedachten' overeenkomen met het verschijnsel 'tijd'? ; geen gedachten[stroom] geen tijd[stroom].
Heb je wel eens op je horloge gekeken om te zien hoelang je een gedachte zou kunnen vast houden?; hoelang een gedachte duurt?
Ja als je obsessief 'vasthoudt' aan een gedachte , heb je vast een probleem en moet je op den duur evt naar een psychiater.
Nee, in werkelijkheid is een gedachte die NIET geaccepteerd wordt, zo verdwenen, net zo als hij kwam.
Maar dat is iets wat de meesten van ons zich nooit realizeren; je moet je wel eerst vereenzelvigen of identificeren met een gedachte.
Met andere woorden : als we een gedachte voor waar houden, oppakken als het ware in 'ons' straatje behorende etc.
De werkende filter is vaak dat we negatieve dingen, gedachten automatisch wegfilteren; maar gewoon er naar kijken en niet mee identificeren
is ook goed: getuige zijn dat ie er toevallig is...
Blijft gelden dat een gedachte gewoon komt en gaat gewoonlijk, ook in de droom gebeurt hetzelfde.
Ik herhaal : als je beheerst word door een of meerdere gedachten, ben je niet meer baas over je denkwerk,
Maar neig je al heel licht naar wat men psychose noemt.
Psychose is niets anders dan dat een persoon ondergedompeld is in de overheersende obsessieve menigte van [al dan niet verwarrende]
gedachten, welke iemand niet meer het hoofd kan bieden of weerstaan en zien als voorbijgaand etc.

Stilte, pauze, een opening nu, om dit goed te laten doordringen:)

Zelfs een gedachte die we hebben is nu al geschiedenis; het enige wat we hebben is het NU.

Dit wetende , begrijpen wat VERGANKELIJKHEID, VOORBIJGAANDHEID en ONSTABIELITEIT is... ten aanzien van onze bewegende geest.

Dan is in de actualiteit meevoelendheid, compassie in elke seconde echt geen luxe meer...

Of je het gelooft of niet; conceptueel maakt het geen verschil uiteindelijk:)!!!

Grappen makend en speelsheid en wat serieusheid erbij ook nog:) en meer houdingen helpen om voorbij het verstand te komen ook...

Speciaal de voordeur pagina's; de nieuwste vooraan, de oudere naar achteren; aan het eind vind je de oudste in ruimte - tijd essentie gezien:)

Now : This sentence is senseless and now translated:) Deze zin is zinloos en niet vertaald nog:)

**********************************************

Om Namah Shivaya: ik buig naar de Heer die verblijft in ieder hart: tot het goddelijk BEWUSTZIJN in iedereen aanwezig...

**********************************************

Van alle geschenken die je ontvangt van God, is de grootste gift SHANTOSHAM [lees TEVREDENHEID].
Het tegenovergestelde van Shantosham is zorgen, wat het produkt is van verlangen dat opzich altijd weer hoop opwekt.
Eindigend in teleurstelling of wanhoop. Een verlangen veroorzaakt een andere en vermenigvuldigt zich in honderd etc.
Zelfs wannneer ze is vervuld. Het weet geen rechtvaardiging en heeft geen einde in zijn steeds reproduceren van nieuwe...
Dus, Shantosham is de opperste zegen van God, die, in Zijn oneindige liefde, een eind maakt aan die onverzadigbare dorst.
Geen weelde of wereldlijke verworvenheid kan het in zijn doeltreffendheid evenaren; Shantosham is het hoogtepunt van verlangen
in volle tevredenheid en gewijde verzadigdheid.

- BABAOk

Vandaag krijg ik het bericht van over heel de wereld zijnde bijna 6.000.000.000 mensen:)!!!

Deze boodschap is: IEDEREEN wil in werkelijkheid enige aandacht, enig medeleven enz.

Directe emotie achter dit is, dat niemand wil opnieuw of meer pijn gedaan worden of belast worden met meer en nieuwe problemen.

Het maakt niet eens uit waar de problemen enz. vandaan komen of van wie.

De wezenlijke onderliggende indruk in ieders ervaring is dat we allemaal het negatieve het liefst wegstoppen, ontlopen etc.
Het lijkt of we al onze emotionele, fysieke, materiele en andere bronnen wel aan vele [positieve] andere zaken willen besteden.
Zoals een 2e huis, een 2e auto, zoveel mogelijk vakantie , of een berg vervangingen enz.
Hiermee bedoeld is ook dat we ons zoveel mogelijk proberen te ontspannen en willen ontsnappen uit de moeilijke wereld waarin we leven.
Eenvoudig plezier hebben met ok zijn, zijn waar je bent, samenzijn met andere mensen: helaas vervreemding is troef zelfs in gezin en familie vaak.
Deze vervreemding tegenwoordig is een belemmering, vanwege vele schijnbare afzondering vormende, emotionele en fysieke en [ir]rationele gedachten
die in onszelf vervreemdend werken als we niet opletten:) en ook nog intermenselijk [tussen elkaar] vervreemding
op kunnen roepen en zijn gekomen.

Stilte om dit te laten doordringen nu.

Hiermee maken we zelf een eigen ingebouwde gevangenis; een muur om ons heen met onze eigen al dan niet irrationele gedachten.
DIT DOEN WE ZELF en ALLEMAAL; of we het begrijpen of niet.

Daarna proberen we allemaal even hardnekkig te ontsnappen aan de zelfgebouwde gevangenis in ons hoofd,
van de vervreemding enz. die we zelf veroorzaakt hebben...
Een ding vermijden we: [durven] aandacht te geven aan elkaars pijn , zorgen, lasten enz. ; alleen omdat we vaak niet zoveel meer erbij kunnen hebben.In wetenschapsfilosofielessen leerde ik dat sinds het oude antieke Griekenland, Descartes, de industriele revolutie, de grote differentiatie, scheiding etc.
alles op delen in onderdelen met doelmatigheid, ook is gekomen in ons dagelijkse leven, in onze dagelijkse persoonlijke kontakten, in onze hoofden en in onze gedachten.

Stilte en pauze om het op te nemen NU.

Dus wat bedoeld was als een middel in de industrie, als lopende band onderdelen etc., het opdelen vanwege de doelmatigheid...
is geworden in onze hoofden tot een gevangenis...
Ik begrijp heel goed dat om nu het bewijs hiervoor te vatten, wat in de laatste zin gezegd is, men eventueel enige 'opleiding' genoten moet hebben.
Ik vertel dit gelijkenisachtige, parabelachtige, quantumsprongmakenachtige, om te zien hoe de hele wereld nu is opgedeeld inplaats van ineengevlochten.
De hele wereld is gedifferentieerd in plaats van geintegreerd; verwar dit niet met het geindividueerd zijn van afzonderlijke mensen.
Individuatie is ok, maar verwar het niet met de zelfgemaakte gevangenis die ik boven omschrijf.
Meer integratie is gewenst in plaats van meer afgescheidenheid en afzondering en meer vluchtgedrag in allerlei 'drugs':).
Mensen gaan naar de film, gaan naar ik weet niet waar op aarde, zelfs spoedig naar de maan:) in oude EN nieuwe betekenis gezien:)

En elkaar ontmoeten, buiten de zelfgemaakte gevangenis of afzondering, in de wetenschap dat we allemaal de pijn , de last, de moeilijke emoties hebben,
kunnen we weer durven of proberen; kan ons helpen in opnieuw herinnering brengen en doen herverkrijgen:
de manieren en methoden die we vroeger ook gebruikten om problemen voorbij te komen in humor en lachen etc.
We zijn echt allemaal van hetzelfde, we delen echt dezelfde pijnen en zorgen, alleen die muur in ons hoofd, die ego's , die ongezonde heldhaftigheid...

Je ziet ook: mensen die speels kunnen zijn, en niet al te serieus, hebben geen 'drugs' en vele 'afleidingen' nodig, en meer en meer en meer 'nutteloze'zaken.De bronnen van de aarde zullen niet eindeloos blijken; de verandering van onze leefomgeving in alle opzichten, zal onze ogen
opnieuw openen nu spiritueel-mentaal gezien met het hart erbij betrokken: onze kern - ZELF.
We zullen opnieuw ontwaken, opnieuw herinneren, hoe we het hiervoor allemaal oplosten, als voor de afgelopen 2000 jaar:).Zoals het nu gaat, zal de aarde voor de mensen eindigen in een chaos of rommeltje, fysiek en mentaal en emotioneel;
Ook voor Europa bijvoorbeeld is het belangrijk een eenheid te vormen. Net als eveneens mondiale eenheid nodig is.
We zullen op een natuurlijke wijze gedwongen worden; in de betekenis van we zullen opnieuw ontwaken; we zullen onze geboorte- en wordings- staat hervinden.
De basis van ons ZELF.
Deze tweede hergeboorte zal een spirituele weder-geboorte zijn , welke vooralles een INDIVIDUELE her-geboorte zal zijn.
Alleen als vele individuele wedergeboortes plaatsvinden, zich manifesteren, gebeuren in de 'buiten' wereld, zal de hele wereld veranderen en volgen.

Geen revolutie, enkel een soort van individuele spirituele groei, rebellie, opnieuw-wakker worden, moet plaats vinden: vele individuen worden wakker en dan wordt de wereld wakker.
Geloof het of niet.
Er zijn al zoveel mensen die hebben gezegd: verander de wereld en begin bij jezelf:) Alleen individuele transformaties, welke spiritueel georienteerd zullen zijn maken een wereldtransformatie mogelijk.
Het begint met enkelingen, dan volgt een soort break-evenpoint en dan volgt al de rest vanzelf; zo gaan die dingen allemaal.
Zo gaat het met elke nieuwe trend of ontwikkeling nu eenmaal...
Of het nu materiele zaken zijn of spirituele hergeboortes:).Dit is mijn "finest hour" , wat het ook moge inhouden:).
Spoedig hoop ik van binnen geheel stil te zijn; zonder die onophoudelijk kwetterende filters van conditionering en nepervaringen uit het 'verleden', het voorbije en nu onwerkelijke...
Ik hoop minder gevangen te zitten in de gevangenis in mijn hoofd , die ik zelf zorgvuldig opbouwde:).
Ik hoop helder en klaar en open en leeggemaakt van binnen, de wereld te ontmoeten zoals ze IS.
Dus geen lagen van filterende gedachten, condities, gemaskeerde individualiteit, als vanachter een masker dat zich persoon noemde:).

Hier dank ik alle individuen die mij de kans gaven om te leren, te ontmoeten, te oefenen, en te 'strijden' tot dit moment...

Nu is er geen weg terug meer; die gevangenis in mijn hoofd lost zich op den duur zelf op... door dat meditatie de eerste natuur in neemt.
Meditatie is niets anders dan je gedachten als een gereedschapset zien en terzijde schuiven als het denken een ballast of onnodig is...
Dat bestaat heel echt; we kennen het allemaal; als we sprakeloos zijn, bij een brand, bij een mooie zonsondergang , bij een geboorte, bij een overlijden...
Heel veel momenten dat we alles terzijde laten; ook in een orgasme zal het je overkomen als voorbeeld te over.

Wij allen houden van plezier en profijt in en op welke manier we het maar kunnen krijgen.

Directer gezegd: we hebben allemaal een last binnen in ons, die we niet goed meer kunnen delen of waar we moeilijk aandacht voor kunnen vragen van anderen.
Omdat we intuitief weten dat anderen de zelfde ervaringen en lasten OOK hebben.

Daarom is het dat mensen wellicht en misschien heel beleefd en of heel medelevend in hun willen ontmoeten van andere mensen:
Hoe maak je het of hoe is je dag?

Voor mij persoonlijk of als individu gezien, in het verleden vooral, was dit eeuwig een pijnlijke vraag en ik haatte deze vraag daarom wellicht.
Ook dat mensen me altijd voor waren, vond ik vervelend; want als jij die vraag kunt stellen, ligt de aandacht al bij de ander:)

Ik had zelf meestal slecht nieuws of klachten en zie nu HELDER in dat het de snelste en de zekerste manier was om
mensen van me [allemaal klachten zijnde en moeilijkheden] te vervreemden.:)

Dus ik kan spreken als een ervaren expert in dit geval:).
Beter is het NU, tezeggen dat wat ik vertel is gebaseerd op en herkend als ERVARING!!!
Dat is nu heel belangrijk om als bewijs te dienen dat ik niet effe uit mijn nek klets nu:).Ik begrijp nu waarom mensen gewoonlijk andere mensen ontmoeten willen met de vraag: hoe maak je het?

Daarna is de weg open emotioneel en anderszins om na het aldanniet beleefde 'hoe maak je het?'
naar buiten te komen met hun eigen ervaringen, verhalen, zelfs klachten en pijnen en zorgen etc.,
maar [hier draait het evt. om] met een getuigenis van die ander van acceptatie en open staan voor /ja/nee/en/niet/enz.:)
Zo werkt dat zouden ze in de reclame op de tv zeggen:).


Stilte is nu nodig om ons te her-herinneren en her-herdenken dat we deze situatie wellicht allemaal herkennen.
Stilte of een opening in [ons] bewustzijn helpt op dit monent.
Stilte of ons altijd aanwezige onveranderlijke 'weten' van aandacht zijn als de basis van ZELF [Kunzhi en rigpa in Dzochgen].
Absoluut stilte horen zonder inmenging van gedachten, het geluid van de stilte, om, aum, het kosmische geluid van de stilte...


Wat is meditatie?

Opnieuw Onbevangen leren kijken naar de werkelijkheid is mogelijk...

Easwarans Meditation of the day

een kleine oefening om een text te vertalen NU...Om dit punt van aanwezigheid en stilte en kalmte en vrijzijn van gedachten in het NU te bereiken,
vertel ik het volgende verhaal.

Bokoju een meester was gewend om zijn naam te noemen en dan zelf te antwoorden aan hemzelf: 'ja mijnheer, ik ben hier aanwezig'.
Op die manier gebruikte hij dit om zijn vergeetachtigheid ten aanzien van zich zelf als pure aanwezigheid op te lossen,
en weer aanwezig te zijn niet als gedachten maar als Bokoju zelf, vrij van die gedachten...
Dit onderscheid is erg belangrijk nu:).
Veel mensen zijn zorgelijk, in gedachten verzonken, en vergeten geheel hun eigen aanwezigheid; in plaats van het hebben van 'ja mijnheer, ik ben aanwezig'.

Ze zijn voortdurend en konsekwent NIET aanwezig, maar bewegen in gedachten en dagdromen gevuld met zorgen en pijn enz.

Na een tijd zeggen zijn discipelen: meester nu noem of roep je nooit meer je eigen naam; waarom is dat nu weer zo?
Meester Bokoju antwoordt: nu verlies ik nooit meer mijn aanwezigheid, ik ben altijd hier aanwezig en niet meer verdwaald in gedachten en zorgen...altijd en overal.

Dit verhaal krijg ik van Osho weer.

Geloof me: ik herschrijf deze pagina steeds en steeds weer: toch wil ik niet de schijn wekken perfekt te willen zijn; alleen maar zo totaal mogelijk.
Zie het verschil:).
…een man die naar de naam MOJUD, het leven van een Soefi mysticus luisterde…
Het woord ‘mojud’ is prachtig; het heeft twee betekenissen. Letterlijk betekent het ‘iemand die aanwezig is’.
Mojud betekent iemand die een innerlijke aanwezigheid heeft, die over opmerkzaamheid beschikt, die alert, die bewust is.

En de tweede betekenis, die van de eerste is afgeleid: iemand die in het heden leeft, die present is in het heden.
Dat zijn twee aspecten van hetzelfde verschijnsel.
Als je innerlijk aanwezig bent, als je een aanwezigheid van bewustzijn hebt,
gebeurt het tweede vanzelfsprekend – dan ben je present in het heden.
Dan heb je geen verleden meer, dan heb je geen toekomst meer, dan heb je alleen dit ogenblik.
En dit moment is oneindig, dit moment is wijd uitgestrekt, dit moment draagt eeuwigheid in zich.
Alleen zij die in het heden leven, alleen zij die in het heden aanwezig zijn, weten wat eeuwigheid is,
weten wat leven zonder dood is, kennen het mysterie, het onverklaarbare mysterie.

Naar Osho's boek : Mojud: het leven van een soefimysticusUit het boek: 'The essential teachings of Ramana Maharshi: a visual journey [InnerDirections Publishing]' heb ik het volgende:.


Pagina 120:
Why do you worry about life and death? [ Waarom maak je je zorgen om leven en dood?]

Deathlessness is our real nature. [ Onsterfelijkheid is onze echte natuur. ]
The real "I" exists [only] here and now. [ Het echte 'Ik' bestaat alleen hier en nu. ]

There is neither creation nor destruction, [ Er is noch schepping , noch vernietiging, ]
neither destiny nor free will, neither [ noch lots-bestemming , noch vrije wil, noch ]
path nor achievement. [ pad noch voltooing. ]
THIS IS THE FINAL TRUTH. [ DIT IS DE UITEINDELIJKE WAARHEID ]

Ramana Maharshi

Ik voeg er ook van Ramana Maharshi en Osho en de Tao en vele anderen aan toe:
De weg, het pad, dat we individueel gaan is gelijk aan de bestemming zelf, er is niets meer dan dat:).
De weg zelf leert ons te groeien naar spirituele volmaakte mensen: los komen van je begrenzingen die ooit
nodig waren om te overleven in het begin je jeugd, die later afgedankt worden voor we onze lichamelijkheid verliezen dus:).
Eerst worden we geconditioneerd , gevormd, en later kunnen en moeten we deze 'begrenzingen' 'gevangenissen' niet blijven
[mis]bruiken maar er weer aan voorbij gaan, ze overstijgen, intuitief en spiritueel weten en groeien ontvankelijk worden etc.

Je kunt dat ontwaakt noemen of verlicht worden, ik noem het gewoon je natuurlijke gevoeligheid hervinden.
Zijn zo open als je als baby komt, maar dan in de individualiteit die je gevormd , waartoe je gegroeid bent...
Conditioneringen voorbij gaand, filters passerend, gewoon een totaal mens zijn...

verliezen om terug te gaan naar dat gene wat we ongezien en ongehoord altijd zullen blijven : Puur Bewustzijn.
Als we 'sterven' vergaat het lichaam tot stof en het bewustzijn blijft gewoon waar het altijd al was.
Einstein heeft gezegd: er is maar een ruimte en daarin verschijnen materie en energie en licht.
{ik voeg toe} ..... [en bewustzijn]
in gelijke mate al dan niet verbonden en geintegreerd of gewoon los van elkaar:)
Dus of lichaam en bewustzijn zijn verbonden in de zelfde ruimte of los van elkaar in de zelfde ruimte:).
Dat is alles:)
Tijd is een echte illusie: waar is tijd als er geen denken is?
Tijd is een verschijnsel indienst van het denken zelf.
Houdt je adem vast bij een uitademing of bij een inademing:
in beide gevallen stopt het denken en ook het verschijnsel tijd: JE BENT IN HET EEUWIGE DURENDE HIER ER NU beland.
De enig reele [tijds] gewaarwording zelf....
Ruimte - tijd is weg in diepe slaap; maar het bewustzijn is er wel nog hoor, je kunt namelijk ontwaken weer:).
Ruimte - tijd is dus een produkt van het 'werkende' 'gevulde' 'wakende' bewustzijn : de keten en stroom van gedachten...
welke o zo vluchtig zijn als je niet gek wil worden tenminste:)...Kennis, aangeleerde kennis, doet recht aan, ondersteunt het ego; wijsheid manifesteert zich en gebeurt alleen als het ego heen is gegaan,
wanneer het ego is vergeten; die kennis kan worden aangeleerd.
Universiteiten bestaan om je te onderwijzen in aangeleerde kennis. Wijsheid kan niet worden aangeleerd , allleen ervaren.
Het is als een infectie: je moet met de wijzen omgaan en verkeren onder hen,
je moet met de wijzen bewegen en dan alleen begint er iets in je te bewegen [naar Osho].Goed, na het lezen in en van meer dan 1200 boeken, ga ik daar nu mee stoppen en die verslaving afbouwen:)
Ik stop met lezen; alleen als er nog echt aanleiding toe is en om niet verder te vervreemden van wat de wereld is...

Ik hoef deze boeken niet te verbranden, te verkopen of anderszins te verwijderen; nee het zijn de gewijde stoeptegels
waarmee mijn weg geplaveid is, mede omdat ik een slecht horende, een slechtluisterend bewustzijn ben:) en dat manifest is:).
Ik draag al sedert mijn 24e 2 gehoorapparaten en leen mijn oren niet zo makkelijk meer uit:).

Nu is de tijd gekomen om het bewijs te krijgen, de vruchten, het sap van al de containers [woorden].
Nu is de tijd gekomen om het gelezene om te zetten in ZIJN, LEVEND ZIJN, van begrijpende waarneming naar begrijpelijke uitvoering.
DIT IS DE MOEILIJKSTE stap die verder de rest van mijn leven kan gaan vullen ook...
Nu is de tijd gekomen om wijs te zijn; alle woorden en inhoud achter me te laten!!!
Ik kan auto rijden:), ik kan Fietsen, Ik kan drijven, het zit in mijn merg en benen; het mag automatisch worden:).


Her-herinner juist nu dit moment dat is helder leeg en open om te ontvangen in tevredenheid...
Er is niets meer dan het pure richten van de aandacht of het pure bewustzijn...
Elke vingerknip of deel van een seconde; elke inademing als nieuwe geboorte en elke uitademing als sterven;
wat is het nu nog wat je weerhoudt van werkelijke ervaring beleven hier en nu? [ niet in gedachten gister of morgen ]?
eenvoudig: wat je vroeger voor werkelijkheid hield, DE KETEN VAN GEDACHTEN is de belemmering...!!!
Stap NU en Hier uit die keten en wordt echt wakker...

Blijf in dat: een 'leeg' lees nu helder en open bewustzijn , aanwezigheid binnen in je en alles verschijnt aan je zoals het IS.
Niets te bewijzen of uit te leggen : het IS zoals het IS...
Werkelijke ervaring is realiteit; niet meer , niet minder...
Dank aan de vele mensen die me hier brengen; ze waren allen uitnodigingen om te zoeken en leren en uit te vinden...
Of ze nu praten, doen of wat anders dan ook maar: ze zijn mede de stoeptegels geweest die mijn weg of pad vormen...
Ik ben al minder blind en kan beter zien...
Ik ben al minder doof en kan al beter [intuitief] horen...Het is natuurlijk dat iemand een of het:) moment bereikt met de ontdekking van het HEEL bijzondere in het gebruikelijke dagelijks leven en zijn activiteiten.
Dat betekent: leven zonder ziekte, gebrek, geen dorst, geen honger , geen slavernij, geen oorlog, alleen vrijheid, vrede enz.
Gewoon leven in gezondheid, met het minimum dat je echt behoeft voor het leven: DAT ALLEEN IS ALS EEN WONDER...
Men heeft geen vakanties in verre landen, geen extremen, geen andere 'drugs' nodig om dat wonder te bereiken...
Juist SHANTOSHAM [lees: TEVREDENHEID] is genoeg en volstaat...
**************************************************
Eens was ik uit mijn centrum, omdat mijn zoon verloren was; nu herstel ik binnen 24 uur naar tevredenheid, SHANTOSHAM, weer...

Als je je 'tevreden' voelt zonder enige reden, dan voel je je wellicht en of misschien veel beter dan dat je in grote vreugde en opwinding extase bent...
Als deze 'tevredenheid' voorgoed je wereld vormt, je tweede natuur is her-worden [was je als baby in de baarmoeder evt al],
dan her-krijg je zoiets als SHANTOSHAM: blijvende tevredenheid zondermeer...

Kijk nu in de ogen van een pasgeboren kind net ouder dan een jaar:)).
Dan weet je wat ik bedoel; die blik is ook in de ogen van een wijs mens op hoge leeftijd in gelatenheid soms:).
of in de ogen van een verlichte, een gerealizeerd mens.
Voor mij is dat begrijpen wat en waar je zoekt, die pure aanvangs-staat bij je geboorte, welke je NOOIT
kunt verliezen, alleen verduisteren door onwetendheid of vergetelheid...
Desondanks bijft deze toestand voorgoed bij je; om de heel eenvoudige reden:
Je bent ermee geboren en je zult ermee sterven als lichaam; of je dat beseft of niet doet er helemaal niet meer toe.:))).


laat de manifestatie er nu gewoon zijn

Tot hier vertaald op 7 juni 2005 22 uur 44.