korte flashback effe; korte her-innering in het NU wel:)


In 1970 ben ik al zwaar zoekende en ga op aanraden van een oudere vriend [leeft nog net] van mijn oudste broer

naar een hulpverlener in Amsterdam. Na heel wat gesprekken, werd het uiteindelijk een 'opname'

Kort daarna omdat ook onze vader niet echt gecharmeerd was van deze 'opname', reed ik zelf naar huis, wijl ze op bezoek waren.

12 november 1971 na wat raadplegingen her en der in Nijmegen en veel verwarring in mijn denken...
volgt een 'opname' welke duurt tot 23 september 1972.

O.a. dat het geheel van het menselijk bewustzijn- en aandachts-veld [alle mensen NU en gestorven en nog geboren moeten wordend],
heel aardig in de buurt van mijn concept 'God' kwamen.
Dit punt in wezen is waar ik NU weer op terug ben; aanwezigheid-aandachts-veld van 6 miljard mensen
Thich Nath Hanh en vele anderen met hem openen mijn ogen en oren voorgoed:).

Ik betreur het nu dat alles wat op papier staat dan, door mij is weggegooid...

Om kort te zijn nu: het werd een 'insuline' kuur om tot rust te komen.
Daarna heb ik diverse pogingen gedaan om gewoon een studie op te pakken.
Uit eindelijk word ik automonteur - bibliothekaris - vrijwilliger; dat laatste ben ik nu nog steeds:).

Ik heb alle tijd gehad om te zoeken en te lezen en te lezen, zegt Hella S. Haasse in haar roman Oeroeg.
Dat kan ik nu ook beamen als geldend voor dit stukje bewustzijn:).
Via Osho, Ramana Maharshi, Nissargadatta maharaj, Poonjaj, Ramesh Balsekar, Alexander Smit, Thich Nath Hanh,
en vele, vele, vele anderen,
Kom ik tot hier en nu en deze internetruimte tot aandacht ontmoet aandacht.

De Tao; de weg vervolgt nog steeds; er is namelijk geen echt einde en het doel is reeds bereikt NU!!!
Er valt niet meer te zoeken; en toch gaat het bewustzijn-leven door...:) De zoeker vindt zich zelf als het gezochte; de cirkel is rond...

Gelukkig in tevredenheid - Shantosham:) Vrede en Kalmte hoop ik dat we allen moge verblijven...

[Frontdoor]